STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

WARSZTATY WYJAZDOWE- ISTEBNA

 

W ramach projektu unijnego  „Mamy możliwości– chcemy pracować” uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w turnusie usamodzielniającym w Istebnej (maj 2012 roku). Podczas wyjazdu uczestnicy projektu musieli wykazać się szeroko rozumianą „samodzielnością” w życiu codziennym, poczynając od samoobsługi i przygotowywania posiłków do rozwijania kultury osobistej i umiejętności spędzania  czasu wolnego. Codzienna toaleta poranna i wieczorna, planowanie posiłków, sporządzanie listy potrzebnych produktów, zakupy, przygotowywanie posiłków, pranie czy prasowanie to zadania, z jakimi musieli zmierzyć się uczniowie. Wyjścia do restauracji i kawiarni pozwoliły uczestnikom wyjazdu rozwinąć swoją kulturę osobistą, a także umożliwiły pełniejszą integrację całej grupy. Czas wolny spędzony w Parku Wodnym OLZA umożliwił uczniom korzystanie z takich atrakcji, jak: basen, sauna sucha i mokra, grota solna, jacuzzi, czy seanse muzykoterapii. Podczas wyjazdu na Równicę podopieczni spacerowali po górskich ścieżkach, podziwiali piękno przyrody, a w schronisku mieli możliwość  pieczenia kiełbasek. W Ochabach natomiast zwiedzali Park Miniatur, Oceanarium i Dinopark. Trzeba podkreślić, iż większość podopiecznych po raz pierwszy miała okazję wyjechać samodzielnie z domu, bez osób najbliższych. Jednak wszyscy doskonale poradzili sobie z wyzwaniem, jakim był dla nich wyjazd usamodzielniający. Szczególne podziękowania dla  autorek- Ewy Czembor i  Edyty Gilner- Pfeifer za napisanie projektu, który okazał się tak wielkim przedsięwzięciem oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” za pomoc w jego realizacji.

W imieniu wszystkich uczestników projektu - Dziękujemy …!

                                                                                                                             M. Baranowska