STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 DREWNIANE KOŚCIOŁY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

 

W ramach Szlaku Architektury Drewnianej, w okolicach Pszczyny znajduje się kilkanaście zabytkowych, pamiętających zamierzchłe czasy kościołów. Uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej mieli okazję zwiedzić niektóre z nich. Naszą wycieczkę  rozpoczęliśmy od kościoła w Ćwiklicach pod wezwaniem Św. Marcina wzniesionego pod koniec XV wieku. Następnie pojechaliśmy do kościoła w Miedźnej, gdzie zapoznaliśmy się z konstrukcją zrębową i dowiedzieliśmy się czym były „soboty”, inaczej wspornikowe przydaszki wokół ścian kościoła. „Soboty” dawały wiernym, którzy przybywali z daleka schronienie przed opadami deszczu, wiatrem. W Grzawie spotkała nas niespodzianka, przywitał nas tamtejszy proboszcz, który przybliżył nam dzieje maleńkiego szesnastowiecznego, jednak całkowicie odrestaurowanego kościółka. Kolejnym etapem naszej wycieczki była świątynia w Łące, z którą związane są pochodzące  z XVII wieku tradycje kolędowania w dniu św. Mikołaja. Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem kościoła w Wiśle Małej.

Warto zwiedzić i obejrzeć wszystkie drewniane kościoły Ziemi Pszczyńskiej, bo każdy z nich ma swoją własną historię oraz indywidualne cechy. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zwiedzić kilka z nich dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Razem”, w ramach realizacji projektu „Kultura i tradycje Śląska”.

                                                                                                         Beata Kutarba