STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

       KULTURA I ZABYTKI ŚLĄSKA

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie: „Kultura i zabytki Śląska– czyli popularyzacja wiedzy o naszym środowisku wśród dzieci i młodzieży”. W ramach realizacji projektu 31 marca 2015 roku młodzież wyjechała na wycieczkę do Muzeum Historii Katowic.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć zabytkową dzielnicę Nikiszowiec, uczestniczyć w ciekawych warsztatach tworzenia mozaiki, zobaczyć jak wyglądało życie górnika i jego rodziny sto lat temu. Ciekawa lekcja historii  o kulturze i tradycji naszego regionu. Dziękujemy Stowarzyszeniu „Razem” za wsparcie finansowe.

                                                                                                                    Beata Kutarba