STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

WARSZTATY INFORMATYCZNO-FOTOGRAFICZNE 

Sukcesy fotograficzne 

 

Nadrzędną ideą warsztatów fotograficznych  jest rozwijanie zainteresowań artystycznych i technicznych uczestników. Są one dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Występuje w nich korelacja założeń z treściami przedmiotu informatyka– sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera, komputerowa obróbka zdjęć, prezentacje multimedialne, uzupełnianie strony internetowej. Idea zajęć fotograficznych i komputerowych oraz treści w nich zawarte pozwalają na zdobywanie przez uczestników nowych umiejętności i doświadczeń.

1.    CELE OGÓLNE WARSZTATÓW:

 • Nauka obsługi nowoczesnego sprzętu fotograficznego.

 • Rozwijanie kreatywności oraz twórczości.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.

2.    CELE SZCZEGÓŁOWE WARSZTATÓW:

 • Wiadomości– Uczestnik:

 1. Wie jak zbudowany jest aparat analogowy i cyfrowy,

 2. Zna podstawowe programy do wykonywania zdjęć,

 3. Wie w jakich programach komputerowych można obrabiać zdjęcia,

 4. Zna tradycje i dorobek kulturowy miasta.

 • Umiejętności– Uczestnik potrafi:

 1. Obsługiwać aparat analogowy i cyfrowy,

 2. Wykonać zdjęcia aparatem analogowym i cyfrowym,

 3. Dostrzec i uchwycić piękno otaczającego świata.

 • Postawy – Uczestnik potrafi:

 1. Pracować w grupie,

 2. Zaprezentować swoje osiągnięcia,

 3. Odpowiednio zaplanować i wykorzystać czas wolny,

 4. Dokonywać samooceny i oceny prac innych,

 5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych.