STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

WARSZTATY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Jak zrobić kluski śląskie?  ZOBACZ

Uczniowie uczestniczący w  warsztatach z gospodarstwa domowego w ramach zajęć zakupują surowce na zajęcia, przygotowują zestaw obiadowy, ciasto i ciastek, porządkują pracownie, piorą i prasują odzież ochronną. Zajęcia rozpoczynają się od: zapoznania z recepturą na daną potrawę, sporządzenia listy zakupów, zakupu potrzebnych surowców według ceny i jakości. Każdy uczeń ma przydzielone zadanie do wykonania dostosowane do swoich możliwości. Kolejnym etapem zajęć jest przygotowanie potraw z uwzględnieniem różnych technik i zasad higieny pracy. Uczniowie muszą przygotować stanowisko pracy tzn. przygotować surowce, dokładnie odważyć i odmierzyć oraz przygotować potrzebne narzędzia pracy. Uczniowie poznają zasady obróbki wstępnej: mycie, obieranie, płukanie, rozdrabnianie, mieszanie, porcjowanie oraz formowanie oraz zasady obróbki cieplnej: gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie. Uwieńczeniem sukcesów kulinarnych jest konsumpcja sporządzonych potraw, a ostatnim etapem zajęć jest posprzątanie stanowiska pracy. Uczą się nakrywać stoły do różnych posiłków. Oszczędnie gospodarują surowcem, wykorzystują różne metody utrwalania żywności: zamrażanie, suszenie, pasteryzacja, sterylizacja, kiszenie, zagęszczanie. Uczniowie w ramach zajęć również piorą i prasują swoją odzież ochronną, myją urządzenia i sprzęt.. Obsługują pralkę automatyczną: nastawiają odpowiedni cykl prania, temperaturę, dodają środki piorące. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas prasowania

 Cele ogólne warsztatów z gospodarstwa domowego:

- nawiązanie pozytywnych relacji z ludźmi (współpraca, rozwiązanie sytuacji konfliktowych,…)

- planowania wydatków

- samodzielne lub wspierane dokonywanie zakupów w różnych rodzajach sklepów

- radzenie sobie w sytuacjach dnia codziennego

- dbanie o własne zdrowie

 Cele operacyjne

Uczeń:

- potrafi wykonać pojedyncze czynności potrzebne na danym stanowisku pracy

- wykazuje zainteresowanie czynnościami wykonywanymi podczas prac praktycznych

- potrafi zachować właściwą postawę ciała podczas pracy

- potrafi przygotować miejsce pracy oraz niezbędne materiały i narzędzia

- prawidłowo trzyma i używa zgodnie z przeznaczeniem różnych materiałów i narzędzi

- stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej

- odczytuje jednostki miary i wagi

- potrafi wyrazić własne zdanie, opinie na dany temat

- podejmuje próby samodzielnego czytania

- podejmuje próby radzenia sobie w sytuacjach ochrony zdrowia i jego zagrożenia

- posługuje się recepturą

- zna zasady racjonalnego odżywiania

- zna rodzaje pomieszczeń domowych

- wie, co stanowi wyposażenie pomieszczeń domowych

- potrafi dokonać oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i gotowych potraw

- zna różne sposoby zabezpieczenia i przechowywania żywności

- wie, jak wykorzystuje się poszczególne naczynia i sprzęty kuchenne

- potrafi określić swoje preferencje kulinarne

- potrafi przygotować wybrane potrawy

- umie dbać o porządek

- potrafi dbać o estetykę i wystrój wnętrz

 Ewa Czembor, Patrycja Lekki – Małek, Edyta Gilner Pfeifer, Monika Szczygieł