STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

WARSZTATY SPORTOWO- TANECZNE 

 

 Uprawianie sportu podnosi nie tylko sprawność fizyczną, ale sprzyja również kształtowaniu wielu cech charakteru niezbędnych młodemu człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Są to między innymi wytrzymałość, konsekwencja, systematyczność, zaufanie, radzenie sobie ze stresem i agresją, umiejętność rywalizacji, współpracy oraz wiele innych. W zawodowym sporcie celem jest zdobycie jak największej ilości punktów. W sporcie młodzieży, gdzie sport jest formą edukacji, celem jest kształcenie młodych ludzi do życiowego zwycięstwa. Ruch i taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy i terapii.