STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Sprawozdanie 2009
 Święto plonów
 II turniej piłkarski  
 Wyjazd do Idylli     
 Turniej firm     
 Akcja wakacje
 Razem na Śląskim
 Razem w Krakowie

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.