STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Teatr Paweł i Gaweł
 Wigilia korczakowska
 1 ławka na plantach
 Andrzejki
 Czyste planty
 Ognisko integracyjne
 Zlot Korczakowców
 Dogoterapia
 Ogród botaniczny
 Muzykanci z Bremy
 Nowy projekt unijny
 Wycieczka do zoo
 Koncert laureatów
 Spartakiada
 Hipoterapia
 Musical
 
Wycieczka naukowa

 Kiermasz świąteczny
 Bocian i żaba
 O dwóch takich...

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.