STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Wigilia Korczakowska
 Figlopark
 Dogoterapia
 Warsztaty regionalne
 Bajka o Skrzacie
 Pan Twardowski
 Czyste planty
 Wakacyjne warsztaty
 XII Przegląd Piosenki
 Grupa wsparcia
 Warsztaty chlebowe
 Dzień Teatru
 Wiosenne porządki
 Lekcja tańca
 Narty w Andrychowie
 Sanki w Szczyrku
 Teatrzyk
 Wyjazd na Dębowiec

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.