STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Teatr "Wilk i zając"
 Konkurs Korczakowski
 Ogród botaniczny
 Muzeum chleba
 Kiszenie kapusty
 Otrzęsiny w SPDP
 Wycieczka do Krakowa
 Wycieczka do stadniny
 Teatrzyk Pan Twardowski
 Wycieczka do Sztolni
 Wycieczka do Ojcowa
 Dogo i hipoterapia
 Jaś i zaczarowana fasola
 Park Niespodzianek  Jarmark
 Wycieczka szlakiem...
 Warsztaty tkackie
 Zabytki Śląska
 Bajka Kopciuszek
 Dzień teatru
 Turniej piłkarski
 Gliniane warsztaty
 Jasełkowe Drandprix
 Wizyta w CER Osiny
 Bal SPDP
 

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.