STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Konkurs o J. Korczaku
 Podsumowanie projektu
    "Od nauki do pracy"

 Fabryka kreatywności
 Plener malarski
 Ogrody- wycieczka
 Wyjazd do kina
 Zajęcia regionalne
 Dzień Dziecka
 Wycieczka do Cieszyna
 Prezentacja OPP
 Dzień Godności
 Szkolenie "Seksualność
    osób niepełnosprawnych"

 Warsztaty Wielkanocne
 Kamienie na szaniec
 Warkocz Wisełki
 Bal karnawałowy
 Wyjazd do Banialuki
 Walentynki
 X Muza
 Kolędowanie
 Teatr " Królewna...
 

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.