STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Grupa wsparcia
 Czerwony Kapturek
 Teatr Pinokio
 Projekt unijny
 Festyn integracyjny
 Wyjazd do Teatru
 Wizyta u komandosów
 Finał Słonecznego...
 Warsztaty ceramiczne
 Podziękowania
 Teatr Dr Dolittle
 Dzień teatru
 Tańce staropolskie
 Teatrzyk
 Wyjazd na Dębowiec 

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.