STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Kiermasze świąteczne
 Wycieczka Planetarium
 Święto dyni
 Wycieczka Szyndzielnia
 Wycieczka do Wieliczki
 Wycieczka do Łagiewnik
 Wycieczka do Krakowa
 Festiwal OPP Pszczyna
 "Słoneczny Tydzień"
 Teatr "Bzayliszek"
 Światowe dni...
 Warsztaty drukarskie
 Dzień teatru
 Wycieczka do Osin
 Konkurs "Łamijęzyki"
 Bal karnawałowy
 Teatr "Żółw i zając"

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.