STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

 

 Ratujmy Mikołaja
 Dogoterapia
 Teatr " Przygody...
 Warsztaty świąteczne
 Teatrzyk "O rybaku...
 Piknik militarny
 Kaczka cudaczka
 Wycieczka Rodeo
 Akcja nakrętki
 Bal Pielgrzymowice
 Zdrowie jest smaczne
 Teatr Mały Książę
 Zawody wędkarskie
 Konkurs piosenki
 Teatr smok wawelski
 Rok Korczakowski
 Dzień teatru
 Warsztaty wiosenne
 Warsztaty w  Bieruniu
 Teatr Kot w butach
 Zaczarowany młynek

 
  MISJA STOWARZYSZENIA

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego  i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.